دکتر پورقاسمیان

فوق تخصص بیماری های زانو

دکترای تخصصی طب فیزیکی

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر پورقاسمیان

دکتر پورقاسمیان

فوق تخصص بیماری های زانو

دکترای تخصصی طب فیزیکی

فارق التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران

برخی از خدمات درمانی

برخی از بیماری های زانو

گالری تصاویر

آخرین مقالات

.